miércoles, 13 de junio de 2012

Reedició de William Faulkner

William Faulkner (Oxford, Misisipi, 1897), va ser un dels millors creadors de la literatura universal, creador de una prosa complexa, amb espais en el temps, monòlegs interiors i jocs de veus subterranis, que va parlar de les tragèdies de l´home i la seva realitat enmig de la societat del seu temps. Va ser una vida volcada en la poesia, la narració, novel.la, assaig, etc. Ha estat el referent de la majoria dels grans autors del segle XX. La reaparició de la novel.la La Mansión, amb una nova traducció i la publicació del seu llibre Cartas escogidas i d´altres títols que estan pujats a la xarxa en format e-book, commemoren mig segle sense l´escriptor més emblemàtic del sud d´usa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario