viernes, 26 de abril de 2013

Crisi i cultura

La cultura importa ben poc. I en temps de crisi, és la primera afectada per les grans boques de gestors que temps abans en parlaven de la necessitat de potenciar-la o de la importància que té per la seva zona o sector. Un exemple clar del que passa és l´anunci del Govern d'Aragó: l´any 2012 ja va ser impressionant en retallades, però el 2013, encara és més gran apropant la retallada a un 56,13%. Cap de les àrees es lliura d'una severa retallada: arts escèniques un 56%; la música en un 58%, i el sector audiovisual en un 54,17%. Les arts escèniques serà la disciplina que més diners rebi (110.000 euros) aquest any.

No hay comentarios:

Publicar un comentario